nilambur, gudalur,ooty - november, 2011 ‚Äč(544km/4 days)

kud, patnitop, sanasar(kashmir) - january, 2011 (300km/4 days)

gavi, seethathodu, parunthupara -november, 2012 (190km/3 days)